Τεχνική Υποστήριξη
Ιστοσελίδων WordPress

Επίλυση τεχνικών προβλημάτων

Updates

Βελτίωση ταχύτητας

SEO

Ασφάλεια

Custom λειτουργίες

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

On Demand Support

25€/ώρα

Μηνιαίο Συμβόλαιο​

135€/μήνα

Το μηνιαίο συμβόλαιο περιλαμβάνει έως 10 ώρες τεχνικής υποστήριξης ανά μήνα. Οι ώρες που δεν χρησιμοποιούνται δεν μεταφέρονται στους επόμενους μήνες.

  • Επίλυση προβλημάτων κώδικα.
  • Επίλυση τεχνικών θεμάτων που επηρεάζουν το SEO.
  • Επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν την ταχύτητα φόρτωσης. 
  • Αναβάθμιση πρόσθετων και πυρήνα wordpress.
  • Προστασία από κυβερνοεπιθέσεις.
  • Ανίχνευση και απομάκρυνση κακόβουλου λογισμικού.
  • Ανάπτυξη custom λειτουργιών.
  • Έλεγχος sitemap.
  • Διασύνδεση με υπηρεσίες Google.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. 2111835388

Επείγουσα τεχνική υποστήριξη: 6937194957

[email protected]

Αγίου Διονυσίου 9, Σκάρπιζα, 19400